Tjänster

Indigo Garden erbjuder ett brett spektra av trädgårdstjänster som alltid utförs av utbildade och erfarna trädgårdsmästare.

Skötsel

 • fruktträdsbeskärning
 • fortlöpande trädgårdsskötsel; rabatter, gräsmattor, buskar, häckar, träd.
 • häckklippning
 • vår- och höststädning av trädgården
 • buskbeskärning
 • rosbeskärning
 • skötsel inför en försäljning
 • skötselplan för trädgården, vad som växer och hur det ska skötas (privat el bostadsrättförening)
 • plantering av växter och träd
 • ’renovering av trädgård’
 • I samarbete med arborist: trädfällning, beskärning av stora träd samt stubbfräsning.

Formgivning och anläggning

– Vi kan designa om, eller designa nytt; föreslå förbättringar för en redan befintlig trädgård. Alltid efter era önskemål.
 • Plantering av växter och träd.
 • En enklare skiss över hela eller delar av trädgården, där riktlinjer ges i stora drag.
 • En mer avancerad skiss över hela eller delar av trädgården, med detaljerad växtplanering och växtlista.
 • Växtförslag; komplettering av befintlig trädgård
 • Växtförslag; till den helt nya trädgården.
 • Växtinventering, vilka växter finns i trädgården.
 • Rådgivning av trädgård.